English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Firma dostarcza technologię oraz kompletne urządzenia do przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków MCA, oczyszczalnie dla gmin i osiedli EKOKOM, przepompownie ścieków, pompy,  studnie kanalizacyjne, studnie wodomierzowe, zbiorniki na wodę i ścieki, urządzenia do uzdatniania wody pitnej, urządzenia i technologię do rekultywacji terenów przemysłowych, separatory substancji ropopochodnych, separatory tłuszczów, osadniki, zło¿a biologiczne, filtry itp. 


Urządzenia oczyszczania ścieków posiadają certyfikat CE na zgodnośæ z odpowiednimi normami.

Naszym celem jest kompleksowa obsługa inwestycji, pomoc dla firm i instytucji.

Oferujemy kompleksowe usługi projektowo-budowlane. Wykonujemy całościowo dokumentację związaną z budową oczyszczalni ścieków wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami. Instalujemy oczyszczalnie nawet w trudnych warunkach (np. dla schronisk wysokogórskich). Prowadzimy serwis oczyszczalni.

 

 

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet