English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Studzienka kanalizacji grawitacyjnej KS-G

Zastosowanie

Studzienki KS-G są przeznaczone przede wszystkim do budowy klasycznych grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Umożliwiają podłączenie przyłączy kanalizacyjnych z różnych kierunków do grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej oraz przeprowadzanie kontroli i konserwacji (czyszczenia)
systemu rurociągów. Można nimi zastąpić studzienki betonowe przy odnowie starych sieci kanalizacyjnych z rurociągami z innych materiałów (kamionka, ...). Dzięki ich gwarantowanej wodoszczelności przeznaczone są do zastosowania w rozwiązaniach o wysokich wymaganiach ekologicznych, przede wszystkim w miejscach z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi ochrony wód gruntowych.

Opis

Studzienki są wykonane jako zgrzewane z półfabrykatów polipropylenowych i zostały zaprojektowane jako samonośne, tzn. są przeznaczone do osadzenia w otwartym terenie z uwzględnieniem nacisku kołowego 30 kN przy przypadkowym najechaniu przez pojazd. Nie wymagają obetonowania, wystarczy je obsypać zagęszczonym gruntem. Obetonować należy je jedynie w przypadku umieszczenia w jezdni drogi kołowej
klasy odpowiadającej maksymalnemu naciskowi wynoszącemu 120 kN na jedną oś pojazdu. Alternatywnie należy wybetonować wieniec odciążający właz na poziomie terenu (w przypadku osadzania pokryw włazów odpowiedniej klasy według obowiązującej normy). Studzienki tworzą zamknięte korpusy cylindryczne zakończone u góry włazem ø 600 mm i wysokości 600 mm. Szereg standardowy wyrobów ma korpus o ø 950 mm i łączną wysokość konstrukcyjną od 1500 do 2500 mm. Wyposażone są zmiennie w 1 do 3 złączek
rurowych do podłączenia przewodów doprowadzających i jedną do podłączenia przewodu odprowadzającego, o średnicach wewnętrznych odpowiadających typowym wymiarom rur kanalizacyjnych (DN złączek i ich wzajemne położenie są dopasowywane według konkretnych wymagań budowy). Pod włazem, do ściany wewnętrznej studzienki, jest umocowana drabinka z tworzywa sztucznego, która ułatwia dostęp przy konserwacji. Właz do studzienki jest zamknięty pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można chodzić, lub innym typem pokrywy dobranej według danego obciążenia (np. żelbetową lub żeliwną z odpowiednią ramą).

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami betonowymi, odporność na działanie wód agresywnych,
• zagwarantowana wodoszczelność (wykluczenie zanieczyszczenia środowiska przez przesiąkanie, wykluczenie przesiąkania zgromadzonych ścieków),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania, minimalne koszty instalacji,
• minimum prac związanych z konserwacją (należy okresowo oczyścić dno studzienki, ściany wewnętrzne i pokrywę włącznie z ramą od zanieczyszczeń, ewentualnie spłukać strumieniem czystej wody).

Instalacja

Studzienkę należy osadzić w wykopie na płycie betonowej, ewentualnie można ją osadzić w świeżym betonie na dnie wykopu w położeniu umożliwiającym podłączenie do rurociągów. Podłączenie rurociągów doprowadzających i rurociągu odprowadzającego należy wykonać za pomocą złączek rurowych studzienki. Przestrzeń wewnętrzną studzienki należy wypełnić gęstą mieszanką betonową do poziomu osi dopływu i odpływu, w której należy uformować półokrągłe rynny między dopływami i odpływem (nadmiar betonu należy usunąć). Po stwardnieniu betonu należy korpus studzienki zamknąć osadzając górną część z włazem, połączenie uszczelnić kitem silikonowym. Następnie (po uszczelnieniu) należy studzienkę obsypać ziemią i na bieżąco umiarkowanie zagęszczać i ewentualnie wybetonować wieniec do osadzenia prefabrykowanej pokrywy z betonu lub żeliwa. Jeżeli trzeba zabezpieczyć studzienkę przed naporem wód gruntowych, należy obetonować jej część dolną ponad poziom podłączonych rurociągów.

Dane techniczne
 Zamówienie

Przykład zamówienia: Studzienka kanalizacji KS-G, V=1800 mm, z włazem VK=450 mm, z dwoma dopływami i odpływem na wysokości H=350 mm (z podaniem układu złączek rurowych w rzucie poziomym – wzajemne położenie osi) z pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można chodzić do osadzenia w trawniku (powierzchni nieutwardzonej) z wykluczeniem ruchu pojazdów.

Warunki dotyczące dostawy

Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy wynosi 2 tygodnie od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu studzienki z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet