English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

System wykorzystania wód opadowych

 

Zastosowanie

Urządzenie do wykorzystania opadowej wody deszczowej umożliwia obniżenie wydatków za wodę pitną bez obniżenia ogólnego zużycia wody w obiekcie. Wykorzystanie wody deszczowej zamiast pitnej jest korzystne przede wszystkim w następujących przypadkach:
- pranie bielizny (źródło wody miękkiej = oszczędność środków piorących),
- spłukiwanie WC,
- sprzątanie gospodarstwa domowego,
- podlewanie ogrodu,
- inne sposoby wykorzystania wody niezdatnej do picia.
 


Opis działania

Woda opadowa spływająca z dachu rurami spustowymi doprowadzana jest rurociągiem zbiorczym (zazwyczaj o średnicy 125 mm) do filtra ziemnego. Filtr został skonstruowany jako cylindryczny korpus z tworzywa sztucznego z jednym dopływem, z dwoma odpływami i siatką ze stali nierdzewnej do wyjmowania. Doprowadzona woda deszczowa pozbawiana jest w filtrze zanieczyszczeń mechanicznych i po odmuleniu doprowadzana jest do zbiornika. Zanieczyszczona woda szczątkowa, która została oddzielona w filtrze odpływa rurociągiem odprowadzającym do kanalizacji lub jest wypuszczana na wolny teren rodzimy, w który wsiąka. Zbiornik zapasowy może być podziemny – osadzony w teren, lub nadziemny – umieszczony w suterenie obiektu. Jest wyposażony w spust zabezpieczający z syfonem, którym nadmiar wody jest rurociągiem odprowadzany do kanalizacji lub na wolny teren.. Wielkość zbiornika jest dostosowana do wielkości powierzchni dachu lub zakładanego zużycia wody deszczowej (zazwyczaj wybieramy mniejszą z tych wielkości). Akumulowana woda przefiltrowana jest przepompowywana za pomocą automatycznego domowego urządzenia zaopatrującego w wodę (z naczyniem ciśnieniowym, lub z hydrostatem) umieszczonego w obiekcie. Przy różnicy poziomów ponad 8 m zbiornik należy wyposażyć w pompę zanurzeniową uzupełnioną zbiornikiem ciśnieniowym lub wyłącznikiem ciśnieniowym. W okresie braku wody deszczowej można system alternatywnie uzupełniać wodą z sieci wodociągowej bezpośrednio do zbiornika lub za pomocą automatycznej jednostki uzupełniającej.
Części składowe systemu:
a) urządzenie do filtracji wód opadowych podłączone do rur spustowych z dachu (filtr ziemny),
b) zbiornik podziemny lub nadziemny akumulujący wodę opadową w całości wykonany z tworzywa sztucznego,
c) urządzenie do przepompowywania i pobierania wody (automatyczne)
d) automatyczna jednostka uzupełniająca wodą pitną w zbiorniku w okresie braku opadów,
e) rurociągi i armatury do połączenia między sobą poszczególnych części systemu.

Uwaga! Potrzebna jest oddzielna instalacja wody deszczowej, nie można podłączyć jej do sieci wodociągowej

Części składowe systemu

a) Zbiornik w całości wykonany z tworzywa sztucznego służący do akumulacji wody deszczowej (materiał polipropylen) nadziemny lub podziemny. Zbiornik wyposażony jest w króciec do napuszczania wody i spust zabezpieczający. Pojemność zbiornika dobierana jest według wielkości i kształtu dachu lub według zakładanego zużycia wody.
b) Filtr ziemny do filtrowania wody deszczowej
c) Urządzenie do przepompowywania i pobierania wody (automatyczne) w wariantach:
- automatyczne domowe urządzenie zaopatrujące w wodę wyposażone w zbiornik ciśnieniowy z workiem, lub wyposażony w hydrostat
(wysokość zasysania 8 m),
- pompa zanurzeniowa uzupełniona zbiornikiem ciśnieniowym z workiem i wyłącznikiem ciśnieniowym.
d) Rurociągi:
- rurociąg doprowadzający PCW (zazwyczaj DN 125) gromadzoną wodę deszczową do filtra i odprowadzający zanieczyszczoną wodę szczątkową do wsiąkania w teren ewentualnie do kanalizacji,
- rurociąg PCW czystej wody z filtra do zbiornika (zazwyczaj DN 100),
- rurociąg PE od D 32 do D 50 automatycznego zasysania urządzenia zaopatrującego w wodę lub przewodu ciśnieniowego pompy zanurzeniowej wraz z armaturą do podłączenia do domowej instalacji wodociągowej.
e) Sondy do określania poziomu i jednostka sterująca.
Odmienne uzupełnienia systemu:
f) Automatyczna jednostka uzupełniająca wodę z sieci wodociągowej w okresie braku wód opadowych.
g) Rurociąg drenażowy lub studzienka drenażowa służaca do wsiąkania nadmiaru wody zanieczyszczonej oddzielonej w filtrze. Sondy
do określania poziomu i jednostka sterująca.

Przykład zamówienia

System wykorzystania wód opadowych wyposażony w filtr ziemny i cylindryczny zbiornik podziemny DS-V2 (o pojemności użytkowej 2 m3) z automatycznym urządzeniem do zaopatrzenia w wodę i systemem dodatkowego zasilania wodą z sieci wodociągowej włącznie.

Warunki dotyczące dostawy


Części składowe systemu można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia oraz wszystkie czynności związane z zainstalowaniem systemu z robotami budowlanymi włącznie. Termin dostawy wynosi 3 tygodnie od otrzymania zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny zbiornika i filtra z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przez zamawiającego. Na automatyczne urządzenie do zaopatrywania w wodę, elementy układów sterowania i regulacji oraz instalację elektryczną udziela się gwarancji na okres 12 miesięcy od odbioru. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym zapewnia producent.
 

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet