English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Uniwersalna studzienka segmentowa US-S

 

Zastosowanie

Uniwersalna studzienka segmentowa uzupełnia kompleksowy program produkcji studzienek firmy EKOSYSTEM. Można ją zastosować do budowy klasycznych grawitacyjnych systemów kanalizacji z tworzyw sztucznych, bądź jako studzienkę do kanalizacji ciśnieniowej, ewentualnie podciśnieniowej bądź jako domowa komora czerpalna lub domowa studzienka wodomierzowa. Inną możliwością wykorzystania takich studzienek może być zastąpienie nimi studzienek betonowych przy odnowie starej kanalizacji z rurami z innych materiałów (np. kamionka). Ze względu na właściwości i odporność materiału, z którego są wykonane studzienki można osadzać w drogach i nawierzchniach, po których jeżdżą pojazdy o obciążeniu do 400 kN z poziomem wody gruntowej pod fundamentem bez potrzeby obetonowania studzienek. Dzięki ich gwarantowanej wodoszczelności przeznaczone są do zastosowania w systemach o wysokich wymaganiach ekologicznych, przede wszystkim w miejscach o podwyższonych wymaganiach dotyczących
ochrony wód gruntowych.

Opis

Studzienki są wykonane ze zgrzewanych polipropylenowych segmentów pierścieniowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm. Studzienka składa się z płaskiego dna, które jest połączone z cylindrycznym korpusem studzienki. Korpus cylindryczny jest zakończony nie centrycznym stożkiem redukcyjnym z włazem i kołnierzem cylindrycznym umożliwiającym osadzenie płyty odciążającej pokrywę studzienki, lub podbetonowanie ramy pokrywy na zagęszczonym gruncie. Studzienka tworzy jedną całość. Do przykrycia włazu służy ciężka pokrywa DN 600 (np. pokrywa „REXEL“ z żeliwa sferoidalnego), lub pokrywa chodnikowa kl. 125, alternatywnie lekka pokrywa z tworzywa sztucznego dla obciążenia 15 kN. Podstawową wysokość konstrukcyjną studzienki 1500 mm można podnieść nawet do 4000 mm z modułem 500 mm. Studzienki są przeznaczone do osadzenia w nieuzbrojonym terenie. Nie wymagają obetonowania,
wystarczy je umocnić zagęszczonym gruntem. Obetonować należy je tylko w przypadku, kiedy maksymalny poziom wody gruntowej znajduje się nad dolną krawędzią. jej fundamentu.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami betonowymi,
• odporność na działanie wód agresywnych, ługów, kwasów, produktów naftowych i innych zanieczyszczeń,
• zagwarantowana wodoszczelność (wykluczenie skażenia otaczającego środowiska przez przesiąkanie zgromadzonych ścieków),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez konieczności użycia ciężkich urządzeń oraz bez potrzeby obetonowania, minimalne koszty instalacji,
• małe wymagania dotyczące utrzymania (okresowo należy oczyścić dno studzienki, ściany wewnętrzne i pokrywę z ramą włącznie od zanieczyszczeń mechanicznych, ewentualnie spłukać strumieniem wody).

Instalacja

Studzienkę osadza się na płycie betonowej o grubości ok. 100 mm lub na wyrównaną do poziomu powierzchnię warstwy żwiru o grubości ok. 20 cm, zagęszczoną na 90 do 92 % w skali Proctora. Studzienkę należy osadzić tak, aby można było dopasować rury przyłączeniowe. Po osadzeniu należy podłączyć przewody do złączy rurowych. Następnie studzienkę i podłączone rurociągi należy stopniowo obsypywać i na bieżąco lekko zagęszczać. Do obsypywania jest odpowiednia przesiana ziemia z wykopu lub niesortowany żwir. Obsypywanie wykonuje się w warstwach o grubości ok. 30 cm, zagęszczanych do 90 - 92 % w skali Proctora. Po obsypaniu należy doposażyć wnętrze studzienki lub zainstalować wyposażenie technologiczne (pompa, zawór podciśnieniowy, itp). Przed końcowym wyrównaniem powierzchni należy osadzić płytę odciążającą pokrywę lub podbetonować ramę, a w fazie końcowej osadzić pokrywę. Dla wysokich obciążeń (np. droga kołowa itp.) zalecamy użyć do obsypania studzienki żwiru stabilizowanego cementem 1,5 q na m3. Jeżeli w miejscu zabudowy występuje woda gruntowa, bezwarunkowo należy obsypanie zastąpić obetonowaniem.

Parametry techniczne
Zamówienie

Przykład zamówienia: Studzienka segmentowa US-S do kanalizacji grawitacyjnej. V=2500 mm z dwoma wejściami DN=150 mm i wyjściem DN=300 mm na wysokości H=350 mm (z podaniem układu złączek rurowych w rzucie poziomym – wzajemne położenie osi) z pokrywą żeliwną kl. D 400 do osadzenia utwardzonej powierzchni

Warunki dotyczące dostawy

Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy według zapasów magazynowych, lub według umowy (zamówienia), jednak nie dłuższy niż 4 tygodnie od otrzymania obowiązującego zamówienia. W przypadku dostawy większej ilości studzienek terminy i ilości sztuk zostaną określone w szczegółowej umowie.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym zapewnia producent.

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet