English Strona G3�� Kontakt Mapa strony


Firma rozwiązuje ogół problemów związanych z dokumentację projektową, produkcją i dostawą systemów uzdatniania wody do picia i do celów przemysłowych.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu eksploatacyjnemu nasi konstruktorzy projektują do dostarczanych przez nas zespołów wyłącznie materiały o najlepszej jakości, które spełniają wysokie wymagania dotyczące procesu uzdatniania wody, jak np. stuprocentowa odporność na wpływy środowiska agresywnego, długotrwałość, nieszkodliwość dla zdrowia, wytrzymałość, ale też wykończenie powierzchni i estetyczny wygląd zewnętrzny.

Fachowcy firmy na podstawie bogatego doświadczenia eksploatacyjnego wdrażają nowoczesne rozwiązania technologiczne uzdatniania wody – odwróconą osmozę, nanofiltrację i promieniowanie nadfioletowe, które umożliwiają usuwanie zanieczyszczeń nie dających się usunąć procesami klasycznymi, np. azotany, metale ciężkie, specyficzne substancje organiczne i inne substancje.

Do uzdatniania wód podziemnych z typowych zanieczyszczeń takich jak żelazo i mangan firma używa rozwiniętego automatycznego systemu filtracyjnego, którego zaletą jest ekonomiczna eksploatacja nie wymagająca obsługi.
W systemie tym wysoka szybkość filtracji jest osiągana dzięki wykorzystaniu nowo opracowanych materiałów filtracyjnych.


Do swoich procesów technologicznych kombinowanych urządzeń do uzdatniania wody Ekosystem wdraża - na podstawie dobrej znajomości ich zastosowania – również automatyczne filtry siatkowe o wysokiej wydajności. Firma stosuje w układach technologicznych nowoczesne metody uzdatniania i dezynfekcji wód z wykorzystaniem procesów fotochemicznych oraz utleniania ozonowego w połączeniu z promieniowaniem nadfioletowym przy użyciu nowoczesnych, energooszczędnych i wymagających niewielkiej przestrzeni urządzeń. Stosowane są również udoskonalone klasyczne procesy uzdatniania wody, umożliwiające usuwanie amoniaku, azotynów i radonu.

Obok typowych urządzeń napowietrzających, filtrów i stacji rewersyjno-osmotycznych firma Ekosystem produkuje na zamówienie również reaktory do mieszania, filtry grawitacyjne, osadniki i zbiorniki magazynowe oraz wieże stripingowe.

Wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością, pierwszorzędny technologiczny know-how, własna zweryfikowana eksploatacyjnie produkcja, wysoka znajomość rynku poddostawców i ich urządzeń umożliwia firmie Ekosystem rozwiązywać bardzo trudne zagadnienia dotyczące systemów gospodarkiwodnej, zestawiać sprawne kompleksowe zespoły technologiczne oraz zapewniać ich eksploatację i wydajność.


 

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet