English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Domowa komora czerpalna DS-C1

 

Zastosowanie

Domowe studzienki (komory czerpalne) DS-C1 są przeznaczone do gromadzenia ścieków, wód deszczowych lub gruntowych, ewentualnie innych cieczy w miejscu ich źródła oraz do ich przepompowywania do lokalnej kanalizacji. Studzienki umieszczane są pod poziomem terenu lub na podłodze piwnic i kondygnacji budynków technicznych. Dzięki ich gwarantowanej wodoszczelności przeznaczone są do zastosowania w budowlach o wysokich wymaganiach ekologicznych, przede wszystkim w miejscach o podwyższonych wymaganiach odnośnie ochrony wód gruntowych.

Opis

Studzienki są zgrzewane z półfabrykatów polipropylenowych i zostały zaprojektowane jako bezwspornikowe, tzn. są przeznaczone do osadzenia w otwartym terenie z uwzględnieniem nacisku kołowego 30 kN przy przypadkowym najechaniu pojazdu. Nie wymagają obetonowania, wystarczy je obsypać zagęszczonym gruntem. Alternatywnie wybetonować można tylko wieniec na poziomie terenu koło włazu (w przypadku wyposażenia w pokrywę żeliwną). Studzienki mają korpus w kształcie zamkniętego cylindra o ø 800 albo ø 955 mm i wysokości konstrukcyjnej 1500, 2000 i 2500 mm. W górnej części studzienki znajduje się element zwężający podstawową średnicę na właz o ø 600 mm z pokrywą.(z tworzywa sztucznego kl.     A30 lub z żeliwa kl. B125). Pod włazem, do wewnętrznej ściany studzienki zamocowana jest drabinka z tworzywa sztucznego. Studzienki są wyposażone w złączkę rurową do podłączenia rurociągu doprowadzającego o średnicy wewnętrznej zgodnej ze średnicami rur kanalizacyjnych (DN i usytuowanie złączki jest dostosowane do konkretnych warunków budowlanych). Na zamówienie odbiorcy są dostarczane również studzienki o innych wymiarach lub kształtach (graniaste,...).
Studzienki są wyposażone standardowo w zanurzeniową pompę osadu, na stałe połączoną z rurociągiem ciśnieniowym 2”. Częścią dostawy jest skrzynka rozdzielcza i elektroniczny układ sterowniczy, który umożliwia automatyczne sterowanie pompą w zależności od poziomu wody (kontrolowanego przez włącznik pływakowy) oraz dźwiękową i optyczną sygnalizację stanów eksploatacyjnych studzienki.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami betonowymi, odporność na działanie wód agresywnych,
• zagwarantowana wodoszczelność (wykluczenie zanieczyszczenia środowiska przez przesiąkanie, wykluczenie przesiąkania ścieków do otoczenia),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania, niskie koszty instalacji,
• łatwość utrzymania wnętrza (gładkie i ułatwiające czyszczenie powierzchnie ścian z tworzywa sztucznego).

Instalacja

Komorę należy osadzić na utwardzonej poziomej powierzchni (płycie betonowej, zagęszczonym podłożu żwirowym lub podłodze). Studzienkę należy osadzić tak, aby dopasować podłączane do niej przewody rurowe i złączki do podłączenia rurociągu doprowadzającego i ciśnieniowego. W przypadku instalacji pod powierzchnię terenu studzienkę w wykopie należy stopniowo obsypywać gruntem z wykopu i na bieżąco lekko zagęszczać. Przy użyciu pokrywy żeliwnej do zamknięcia włazu należy na poziomie terenu wybetonować wieniec (zob. schemat). Skrzynkę rozdzielczą i elektroniczny układ sterowniczy umieszcza się zwykle w ścianie budynku w pobliżu studzienki, podłącza się ją do listwy zaciskowej studzienki i do sieci elektrycznej zgodnie z dokumentacją dołączoną do wyrobu. Wszystkie roboty związane z instalacją studzienki polecamy zlecić fachowej firmie.

Dane techniczneObsługa i konserwacja

Eksploatacja komór czerpalnych przebiega w pełni automatycznie i nie wymaga obsługi. Utrzymanie polega na okresowym usuwaniu zanieczyszczeń mechanicznych z wnętrza studzienki, pompy i włączników pływakowych. Sprawdzać należy przede wszystkim stan instalacji elektrycznej, ustawienie położenia i sprawnego działania włączników pływakowych. Szczegółowy opis konserwacji znaleźć można w Warunkach technicznych dołączonych do wyrobu.

Zamówienie

Przykład zamówienia: domowa komora czerpalna DS-C1, V=2000 mm, D=800 mm, z podaniem wymiarów oraz układu rurociągu doprowadzającego i ciśnieniowego w rzucie poziomym i pionowym, wyposażona w pompę mułową ZENIT DG 150 M (lub alternatywnie np. w pompę SIGMA 40 GFZU), w wykonaniu trójfazowym lub jednofazowym.

Alternatywnie oferujemy wykonanie kompletnego projektu studzienki według danych podstawowych:
• maks. i min. ilość pobieranej wody (ewentualnie liczba podłączonych mieszkańców,...),
• dane o przebiegu trasy rurociągu ciśnieniowego (różnica poziomów lub wyniki pomiarów geodezyjnych), odległość transportowa, średnica istniejącego rurociągu, typ i wyposażenie w armaturę,
• właściwości przepompowywanej cieczy (ścieki domowe, zawiesiny, ścieki technologiczne
– z podaniem zawartości substancji stałych i włóknistych, gęstości, rodzaju i stężenia substancji agresywnych,...).

Gwarancja i serwis


Okres gwarancyjny dla korpusu studzienki z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Na akcesoria (pompę, elementy do regulacji i sterowania oraz instalację elektryczną) udziela się gwarancji na okres 12 miesięcy od odbioru. Serwis wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Warunki dotyczące dostawy

Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 3 tygodnie od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet