English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Domowa studzienka do wodomierza VS-K1

 

Zastosowanie

Domowa studzienka do wodomierza jest przeznaczona do podłączenia przyłącza obiektu do sieci wodociągowej tam, gdzie wodomierza nie można umieścić wprost w budynku, lub jeżeli miejsce podłączenia przyłącza do budynku znajduje się w odległości większej niż 10 m od granicy nieruchomości.
Została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi normami i służy do umieszczenia w niej głównego zaworu przyłącza oraz wodomierza z dodatkowym zaworem. Studzienkę umieszcza się zazwyczaj na gruncie prywatnym w pobliżu granicy z działką sąsiadującą.

Opis

Studzienka jest wykonana ze zgrzewanych modułów polipropylenowych i została zaprojektowana do bezpośredniego osadzenia w gruncie z uwzględnieniem nacisku kołowego 30 kN (w przypadku najechania przez pojazd). Studzienka nie wymaga obetonowania, wystarczy ją umocnić zagęszczonym gruntem.
Studzienkę tworzy zamknięty korpus cylindryczny o ø 955 mm i wysokości konstrukcyjnej od H=1400 mm do 1600 mm. Wejście do studzienki umożliwia właz o średnicy 600 mm i wysokości 200 mm, wyposażony w pokrywę z tworzywa sztucznego, po której można stąpać. Studzienka jest wyposażona standardowo w drabinkę z tworzywa sztucznego oraz przepusty dla przewodów wodociągowych. Na indywidualne życzenie
odbiorcy można wykonać studzienkę z odmiennym umieszczeniem przepustów i ewentualnym zwiększeniem jej wymiarów gabarytowych.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami betonowymi,
• zagwarantowana wodoszczelność,
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez potrzeby betonowania,
• niska cena zakupu.

Instalacja

Studzienka do wodomierza jest przeznaczona do umieszczenia poza trasami komunikacyjnymi (w pasach zielonych, w ogródkach przed domami itp.) do gruntu nad poziomem wody gruntowej z wykluczeniem jakiegokolwiek innego obciążenia oprócz obsypania gruntem. Osadza się w wykopie na wyrównanej powierzchni zagęszczonej warstwy żwiru lub na płycie betonowej w odległości min. 3 m od ciągu komunikacyjnego. Po osadzeniu studzienkę należy stopniowo obsypywać gruntem z wykopu i na bieżąco lekko zagęszczać. Po zasypaniu studzienka jest przygotowana do zainstalowania wodomierza i podłączenia do sieci wodociągowej (polecamy zlecić te prace fachowemu wykonawcy). W studzience wodomierza można umieścić wyłącznie przewody wodociągowe! Inne zagadnienia regulują warunki techniczne dostawy.


Dane techniczne
 Zamówienie

Przykład zamówienia: Studzienka do wodomierza o wysokości H=1500 mm z przepustem dla rurociągu ø 32 — 50 mm i pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można stąpać, przeznaczona do osadzenia w powierzchniach nieutwardzonych z wykluczeniem ruchu pojazdów.

Warunki dotyczące dostawy

Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 3 tygodnie od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym zapewnia producent.

Udokumentowanie jakości

Protokół o próbie szczelności według obowiązujących przepisów. Deklaracja zgodności wydana przez producenta.

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet