English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Domowa studzienka do wodomierza VS-K2

 

Zastosowanie

Domowa studzienka do wodomierza jest przeznaczona do podłączenia przyłącza obiektu do sieci wodociągowej tam, gdzie wodomierza nie można umieścić wprost w budynku, lub jeżeli miejsce podłączenia przyłącza do budynku znajduje się w odległości większej niż 10 m od granicy nieruchomości. Została zaprojektowana zgodnie z obowiązującą normą odnośnie przyłącza wody i służy do umieszczenia w niej głównego zaworu przyłącza oraz wodomierza z wraz armaturą (zawór zwrotny, odcinający). Studzienkę umieszcza się zazwyczaj w pobliżu granicy z terenem ogólnodostępnym nie prywatnym.

Opis

Studzienka jest zgrzewana z półfabrykatów polipropylenowych i została zaprojektowana jako samonośna, tzn. jest przeznaczona do osadzenia w otwartym terenie z uwzględnieniem nacisku kołowego 30 kN przy przypadkowym najechaniu pojazdu. Nie wymaga obetonowania, wystarczy ją obsypać zagęszczonym gruntem. Studzienkę tworzy zamknięty korpus cylindryczny o ø 1200 mm i wysokości konstrukcyjnej od H=1400 mm do 1800 mm. Wejście do studzienki umożliwia właz o średnicy 600 mm i wysokości 300 mm, wyposażony w pokrywę z tworzywa sztucznego, po której można stąpać. Studzienka jest wyposażona standardowo w drabinkę z tworzywa sztucznego oraz przepusty dla przewodów wodociągowych. Na indywidualne życzenie odbiorcy można wykonać studzienkę z odmiennym umieszczeniem przepustów i ewentualnym zwiększeniem jej podstawowych wymiarów.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami betonowymi,
• zagwarantowana wodoszczelność,
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania,
• niskie koszty zakupu.

Instalacja

Studzienka do wodomierza jest przeznaczona do umieszczenia poza trasami komunikacyjnymi (w pasach zielonych, w ogródkach przed domami itp.) w gruncie nad poziomem wody gruntowej z wykluczeniem jakiegokolwiek innego obciążenia oprócz obsypania gruntem. Osadza się w wykopie na wyrównanej powierzchni zagęszczonej warstwy żwiru lub na płycie betonowej w odległości min. 3 m od trasy komunikacyjnej. Po osadzeniu studzienkę należy stopniowo obsypywać gruntem z wykopu i na bieżąco lekko zagęszczać. Po obsypaniu studzienka jest przygotowana do zainstalowania wodomierza i podłączenia do sieci wodociągowej (polecamy zlecić te prace fachowej firmie). W studzience do wodomierza można umieścić wyłącznie przewody wodociągowe!


Dane techniczne
 
Zamówienie

Przykład zamówienia: Studzienka do wodomierza o wysokości H=1500 mm z przepustem dla rurociągu ø 32 — 50 mm i pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można stąpać, przeznaczona do osadzenia w powierzchniach nieutwardzonych z wykluczeniem ruchu pojazdów.

Warunki dotyczące dostawy


Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 3 tygodnie od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet