English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Separator sorpcyjny produktów naftowych SORP 1-R

 

Zastosowanie

Separatory sorpcyjne typu SORP 1-R to urządzenia przeznaczone do oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z otwartych nawierzchni utwardzonych o powierzchni do 150 m2. Są one odpowiednie dla wód zanieczyszczonych trudno rozpuszczalnymi produktami naftowymi (materiałami pędnymi, olejami mineralnymi, ...), z niewielką zawartością zanieczyszczeń mechanicznych i innych substancji nierozpuszczalnych, np. z otwartych parkingów, powierzchni postojowych i placów manewrowych, garaży, stacji obsługi samochodów, stacji sprężarek itp..

Opis

Separatory sorpcyjne składają się z podstawowego zbiornika cylindrycznego, do którego jest włożony wyjmowany kosz z wkładem sorpcyjnym i kosz osadu do wychwytywania osadów i zanieczyszczeń pływających. Dostarczane są w dwu wariantach wykonania, z dopływem poziomym, do podłączenia poziomego rurociągu kolektora wody deszczowej, albo z dopływem pionowym do podłączenia bezpośrednio pod rurą spustową wody deszczowej. Właściwy separator z tworzywa sztucznego jest w całości zgrzewany z wygiętych płyt polipropylenowych. Jedynie kosz osadu separatora ze względu na zwiększenie masy jest wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Dostęp do separatora podczas konserwacji jest możliwy po wyjęciu kratki wpustu wody deszczowej i osłony nadającej kierunek (wykonanie z dopływem pionowym) albo po zdjęciu pokrywy z tworzywa sztucznego, ewentualnie pokrywy żeliwnej o średnicy ø 600 mm (wykonanie z dopływem poziomym).

Zalety

• urządzenie kompletne, z wyposażeniem, do zabudowy,
• wysoka sprawność oddzielania,
• zagwarantowana wodoszczelność i trwałość urządzenia,
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania, co obniża koszty instalacji,
• małe wymagania odnośnie konserwacji i eksploatacji.


Instalacja

Podstawowy zbiornik separatora osadza się w wykopie na betonowej płycie fundamentowej. Po wypoziomowaniu i podłączeniu do kanalizacji należy zbiornik obsypać ziemią lub obetonować zgodnie z projektem. Przy wykonaniu z dopływem pionowym lub z pokrywą żeliwną należy koło włazu do zbiornika separatora wybetonować wieniec i osadzić ramę. Po skończeniu obsypywania, ewentualnie po stwardnieniu betonu należy do zbiornika włożyć kosz z wkładem sorbentu (FIBROIL, siatka tekstylna Welt Blown, ...itp.) oraz kosz osadowy i zamknąć separator. Przed oddaniem do eksploatacji należy zbiornik separatora napełnić czystą wodą tak, aby wkład sorpcyjny był pod lustrem wody.

Parametry techniczne

Dane Podstawowe
Przepływ znamionowy 1 l/s
Przepływ maksymalny 2 l/s
Powierzchnia odwadniana (m2) < 150 m2
Maksymalne dopuszczalne zanieczyszczenie ropopochodnymi na wejściu 100 mg/l
Gwarantowane maksymalne zanieczyszczenie substancjami nie emulgowanymi na wyjściu 5 mg/l
Przewidywane zużycie sorbentu ( SNZ 1.0 mg/l) 5 kg/rok
Przewidywany okres wymiany sorbentu ( SNZ 1.0 mg/l) 6 miesięcy
Rurociąg na wejściu DN 100
Rurociąg na wyjściu DN 125
Masa całkowita 75 kg

Obsługa i konserwacja

Użyte materiały zapewniają szczelność i długotrwałość urządzenia praktycznie bez konserwacji. Urządzenie tylko okresowo należy kontrolować i czyścić w związku z wymianami wkładów sorpcyjnych. Terminy kontroli i czyszczenia są zależne od obciążenia zanieczyszczeniami odwadnianej powierzchni i należy je określić na podstawie ruchu próbnego.
Zalecane terminy kontroli i czyszczenia:
• 1 x na miesiąc - kontrola i czyszczenie kosza osadu
• 1 x na 6 miesięcy - kontrola, ewentualnie wymiana wkładu orpcyjnego po wyczyszczeniu kosza osadowego. Zanieczyszczony sorbent po odsączeniu wody włożyć do szczelnego naczynia lub worka plastikowego.
• 1 x w roku – wyczyszczenie dna zbiornika podstawowego separatora od drobnych osadów po przepompowaniu całej zawartości separatora, np. za pomocą pompy mułowej, ...itp. W przypadku, że przy kontroli stwierdzono warstwę produktów naftowych na powierzchni wody, należy koniecznie usunąć ją za pomocą naczynia zbiorczego z uchwytem lub sorpcyjnego materiału włókienniczego (tkaniny), którą rozłożyć należy na powierzchni wody (po jej nasyceniu i odsączeniu nadmiaru wody należy zebrać produkty ropopochodne do odpowiedniego pojemnika).

Unieszkodliwianie odpadów

Unieszkodliwianie odpadów zanieczyszczonych produktami naftowymi, tzn. wkładu sorpcyjnego, ścieków , osadu z separatora oraz oddzielonych w nim produktów naftowych zapewniają wyspecjalizowane firmy.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ separatora (wykonanie), ewentualnie wielkość odwadnianej powierzchni oraz inne wymagania (usytuowanie, pokrywa żeliwna, itp…).

Warunki dotyczące dostawy

Separatory można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na życzenie odbiorcy wyłączny przedstawiciel zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 7 dni od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu zbiornika z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia przedstawiciel. Firma INSTALEKO Sp. z o.o. dostarcza również zapasowe wkłady sorpcyjne.

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet