English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Separatory ropopochodnych typoszereg SAN x-R

 

Zastosowanie

Separatory ropopochodnych typoszeregu SAN x-R są przeznaczone do oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z ciągów komunikacyjnych i otwartych powierzchni utwardzonych, oraz ścieków zanieczyszczonych produktami naftowymi o gęstości mniejszej od wody do 0,95g.cm-3 (benzyny, olej napędowy, oleje, itp.). Separatory zostały zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z obowiązującymi normami odnośnie oczyszczania ścieków zawierających produkty ropopochodne z uwzględnieniem przepisów prawnych odpowiadających regulacjom unijnym.

Opis

W wykonaniu standardowym produkowane są 4 typoszeregi z których każdy, według wewnętrznej konstrukcji obejmuje 11 wielkości o maksymalnym przepływie znamionowym 100 l. s-1. Separatory SAN x-R tworzą zbiorniki zgrzewane z konstrukcyjnych elementów ściennych wykonanych z polipropylenu integralnego. Separatory w wykonaniu podziemnym produkowane są jako bezwspornikowe obsypywane ziemią (do wielkości NS 30) lub przeznaczone do obetonowania (powierzchnie pod obciążeniem, w wodzie gruntowej lub wielkości powyżej NS 30). W wykonaniu naziemnym produkowane są separatory bezwspornikowe z odpowiednimi modyfikacjami konstrukcyjnymi. Separatory dostarczane są jako otwarte, przy czym ich ewentualne przykrycie jest rozwiązane wykonaniem budowlanym, albo przykryte zdejmowanymi pokrywami po których można stąpać nad poszczególnymi częściami funkcyjnymi separatora. Pokrywy te służą do odprowadzania osadu i oddzielonych produktów naftowych z komory osadowej, do wyjmowania i czyszczenia wkładu filtra koalescencyjnego oraz do wymiany wkładu filtra sorpcyjnego. Proces technologiczny oczyszczania zanieczyszczonych wód ma trzy fazy podstawowe:
• oddzielanie grawitacyjne substancji zawieszonych i wolnej fazy produktów naftowych,
• intensywne oddzielanie produktów naftowych w filtrze koalescencyjnym,
• doczyszczanie sorpcji w filtrze sorpcyjnym z wykorzystaniem adsorpcji dynamicznej.
Według zamówienia dotyczącego maksymalnego stopnia zanieczyszczenia na wyjściu można wyeliminować trzeci stopień fazy podstawowej. Separatory wyposażone są w automatyczne zawory na wyjściu, zapobiegające wyciekaniu substancji ropopochodnych oraz sygnalizatorem alarmowym zgłaszającym konieczność odprowadzenia sorbentu z separatora. Separatory mogą być wyposażone w przelew wody umieszczony przed filtrem sorpcyjnym do obejścia części doprowadzanej wody przy gwałtownych opadach atmosferycznych, kiedy poziom zanieczyszczeń ze względu na ich rozrzedzenie jest
minimalny.

Instalacja

Proces oraz zasady instalacji zawiera pakiet „ Dokumentacji technicznej”. Właściwe rozwiązania budowlane, lokalizację i sposób instalacji separatorów typu SAN x - R zawiera odpowiednia dokumentacja projektowa uwzględniająca konkretne warunki ich implementacji. Instalację separatorów powinna wykonać firma z odpowiednimi kwalifikacjami.

Obsługa i konserwacja

Eksploatacja urządzenia oraz zabiegi dotyczące obsługi i konserwacji separatorów wraz z harmonogramem ich realizacji zawartymi w dokumentacji „Dane techniczne dostawy“ są zgodne z przepisami prawnymi i odpowiadają regulacjom unijnym.

Zamówienie

Formularze zamówień, ewentualnie projekty seperatorów, znajdują się w dziale handlowym lub na naszych stronach internetowych.

Warunki dotyczące dostawy

Separatory można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na życzenie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia, projekt i kompleksowe zainstalowanie separatora z robotami budowlanymi włącznie. Termin dostawy wynosi od 3 do 7 dni (w zależności od wielkości) od otrzymania zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla separatora z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Ewentualne naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

 

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet